Kadra


 Przez cały czas trwania zajęć, opiekę nad dziećmi będzie sprawowała serdeczna i bardzo dobrze przygotowana kadra. Są to nauczyciele
, 
absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori
 organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl
W okresie wakacyjnym nauczycieli-wychowawców wspierać mogą stażyści i studenci kierunków pedagogicznych.

 

Dyrektor – Katarzyna Mędrkiewicz

Wicedyrektor – Wioleta Wyder

 

Wychowawcy:

Małgorzata Otorowska-Haas

Maja Wrzochal

Kamila Nowak

Nauczyciele:

Aleksandra Badysiak

Monika Grochowska

Tetiana Shcherba

Pomoc:

Anna Rzepiela

Współpraca:

Logopeda współpracujący - Anna Maliszewska

Lektor języka angielskiego współpracujący - Anna Lewandowska

Rytmika - Eliza Nowakowska

Pianino - Joanna Bona Głogowska

Zajęcia sportowe - Adrian Szpakowski