Konferencje, warsztaty, szkolenia


1. ORGANIZATOR PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MONTESSORI 

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA AUTORSKIE
WARSZTATY

PANI DR GRAŻYNY KOWALCZYK

”Szkoła umiejętności wychowawczych”

4 spotkania po 3 godziny zegarowe
terminy:
19.01.2019, sobota 10.00-13.00
02.02.2019, sobota 10.00-13.00
16.02.2019, sobota 10.00-1300
23.02.2019, sobota 10.00-13.00

miejsce: Przedszkole i Żłobek Montessori ul. Poranna 2, Mierzyn

1. Wiedza rodziców dotycząca poglądów na wychowanie – praca na twierdzeniach
2. Relacje między rodzicami wzorem do naśladowania
3. Mądra relacja miłości jako fundament kształtowania zdrowego obrazu siebie u dziecka
4. Znajomość cech temperamentu podstawą wypracowania zasad wychowania dziecka
5. Granice w wychowaniu jako czynnik wyznaczający dyscyplinowanie dziecka w procesie
wychowania
6. Udział rodziców w życiu emocjonalnym dziecka
7. Postawy wychowawcze prezentowane przez rodziców i ich znaczenie w procesie
wychowania dziecka
8. Komunikacja rodziców z dzieckiem podstawą budowania wzajemnego zaufania

Koszt 1 spotkania 80 zł/1os. Całość 300 zł dla rodziców Przedszkola Montessori
(możliwość płatności w dwóch ratach), dla osób pozostałych 100 zł za spotkanie, całość 400 zł
Płatne na konto mBank 68114020040000350276396708 lub w kasie biura Przedszkola Montessori
do dnia 15.01.2019
Liczba osób ograniczona 11-15

UWAGA (efekty zależne są od udziału we wszystkich spotkaniach),
wskazany udział obojga rodziców, nie jest to jednak wymóg konieczny

2. ORGANIZATOR - POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI 

Polskie Dni Montessori - Konferencja "Dziecko ma przed sobą wielką misję, która je motywuje: rozwój i stanie się człowiekiem".

07 - 09 czerwca 2019 r.

MIEJSCE Akademia Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52.

szczegóły:

https://polskie-dni-montessori.edu.pl