Opłaty


Opłaty za przedszkole:

1. Wpisowe: opłata jednorazowa 1000 zł

2. Przedszkole w godz. 8.30-16.00 - czesne za specjalistycznym programem Marii Montessori – 1250 zł plus wyżwywienie.

3. Żłobek w godz. 8.30-16.00 - czesne za specjalistycznym programem Marii Montessori

- 1580 zł plus wyżywienie - dzieci spoza Gminy Dobra,

- 1180 zł plus wyżywienie - dzieci z Gminy Dobra  

4. Świetlica poranna 7.00-8.00 – 160 zł

5. Świetlica popołudniowa 16.00-17.00 – 160 zł

Płatność następuje z góry: do 5-go każdego miesiąca.

 

OPŁATY POWINNY ZOSTAĆ WPŁACONE NA KONTO 

ING 45 1050 1559 1000 0090 8209 3437

do 5-go KAŻDEGO MIESIĄCA Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA.

Inne opłaty możliwe w przedszkolu:

Ubezpieczenie koszt ok. 80 zł (wysokość składki zależy od kwoty na jaką ubezpieczone jest dziecko)