Opłaty


Opłaty za przedszkole:

1. Wpisowe: opłata jednorazowa 1000 zł

2. Czesne za specjalistycznym programem Marii Montessori  w przedszkolu w godz. 8.30-16.00 – 1020 zł, 

w żłobku  8.30-16.00 - 1120 zł

3. Świetlica poranna 7.00-8.30 – 80 zł

4. Świetlica popołudniowa 16.00-17.00 – 60 zł

Płatność następuje z góry: do 5-go każdego miesiąca .

Opłata za wyżywienie jest wliczona w czesne.

OPŁATY POWINNY ZOSTAĆ WPŁACONE NA KONTO

mBank 68114020040000350276396708

do 5-go KAŻDEGO MIESIĄCA Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA.

Inne opłaty możliwe w przedszkolu:

Ubezpieczenie koszt ok. 60 zł (wysokość składki zależy od kwoty na jaką ubezpieczone jest dziecko)

W miesiącach wakacyjnych nauczycieli-wychowawców wspierać mogą stażyści i studenci kierunków pedagogicznych.