Zajęcia w przedszkolu


RAMOWY PLAN DNIA
Ramowy plan dnia w Przedszkolu Montessori
7.00-8.30 Świetlica
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-11.00 Praca własna
11.00-11.30 Praca w kręgu
11.30-12.30 Wyjście na ogród
12.30-13.00 Obiad
13.00-15.30 Praca własna
15.30-16.00 Podwieczorek
16.00-17.00 Świetlica

 

W ofercie: Język angielski, basen, rytmika z elementami gry na instrumentach, logopedia, zajęcia sportowe, zajęcia umuzykalniające, nauka gry na pianinie, zajęcia z florystyki, cramiki, taniec, gimnastyja korekcyjna.


 

ZAJĘCIA DODATKOWE
Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach skierowanych do wszystkich dzieci, wliczonych w czesne.

 

BasenBasen posiada przeciwprądy, gejzery, kaskady które wykorzystywane są w czasie zajęć. Dzieci podczas zajęć na basenie rozwijają umiejętności psychomotoryczne, społeczne, sportowe, zdrowotne.

 

Muzyka z elementami gry na instrumentach – na tych zajęciach dzieci poznają świat muzyki. Nauczyciel prowadzi z dziećmi zabawy muzyczno – ruchowe przy akompaniamencie pianina. Dzieci używają różnych instrumentów, dzwonki, bębenki, rurki, kastaniety i innych uwrażliwiających słuch oraz wyczucie rytmu. Chętnie uczą się wielu nowych piosenek.

 

Język angielski - na tych zajęciach dzieci poznają podstawy języka. Śpiewają piosenki, bawią się w różne gry i zabawy ułatwiające zapamiętywanie nowych słów. Kontakt z językami obcymi w przedszkolu ułatwi im później naukę języków w szkole.

 

Rytmika - na tych zajęciach dzieci poznają zjawiska dotyczące przebiegu rytmicznego w utworze. Wiąże się z metrum, wyznacza miary czasu, porządkuje przebiegi rytmiczne przy pomocy regularnie powtarzających się akcentów. Rodzaj rytmiki wpływa na charakter muzyki, jest ona rodzajem pulsacji. Rytmika to również nauka o rytmie.

 

 

Bezpłatne:
* Zajęcia logopedyczne
* Język angielski
* Rytmika
* Muzyka z elementami gry na instrumentach

* Zajęcia sportowe

* Konsultacja pedagogiczno-psychologiczna

 

Dodatkowe zajęcia płatne:
* Języki angielski 
* Zajęcia plastyczne

* Zajęcia z ceramiki

* Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi.

* Taniec
* Basen
* Logopeda po szczególnym wskazaniu (ilość zależna od dysfunkcji dziecka, ustalana indywidualnie)

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

 

LEKCJA CISZY - jest to charakterystyczny moment dla koncentracji, to elipsa, kolaże i wnętrze duszy dziecka. "Cisza przynosi nam często wiedzę, którą jeszcze nie do końca pojęliśmy, że mianowicie posiadamy życie wewnętrzne. Poprzez ciszę dziecko, być może po raz pierwszy, spostrzega własne życie wewnętrzne (...). Cisza przygotowuje duszę na określone wewnętrzne doświadczenia (...). Po doświadczeniu ciszy nie jest się tym, kim było się wcześniej." jak pisała Maria Montessori


 

OPIEKA NAD RYBKAMI, KRÓLIKAMI, oraz HODOWLA ROŚLIN I ZIÓŁ W NASZYM OGRODZIE jest nieodłącznym elementem zajęć w Przedszkolu Montessori. Dzieci codziennie doglądaja żywe stworzonka. Samodzielnie sadzą cebulki i nasiona roślin, podlewają oraz zrywają zioła i warzywa przygotowując z nich posiłki. W tak naturalny sposób uczą się odpowiedzialności, opieki i wzajemnej pomocy w podejmowaniu zajęć oraz systematyki w codziennych pracach. Dodatkową atrakcją jest zabawa z naszym królikiem "Perełką"