Przedszkole i Żłobek Szczecin Montessori

Dlaczego Montessori

Na czym polega

Metoda Marii Montessori

Istota metody Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde Dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych.

W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Wychowywanie Dziecka jest wspaniałym ale jednocześnie bardzo odpowiedzialnym doświadczeniem. Dzięki montessoriańskiej filozofii, zrozumieliśmy, że najpiękniejsze co możemy dać Dzieciom to zaufanie i wiara w ich naturalny potencjał. Pedagogika Marii Montessori jest prosta ale przez to niezwykle piękna. Opiera się na miłości do Dziecka, jako istoty jedynej i niepowtarzalnej.

Główne założenia Metody Marii Montessori

Poszanowanie godności każdego Dziecka

to nadrzędna zasada w pracy z Dzieckiem w przedszkolu. Uśmiech i pozytywne komunikaty są niezastąpionym narzędziem w naszych wspólnych kontaktach. Takie zachowanie wzmacnia w Dziecku poczucie własnej wartości i buduje pozytywny obraz samego siebie.

Przygotowane otoczenie

to uporządkowana przestrzeń która pomaga kształtować u Dzieci poczucie wewnętrznej harmonii. Staranny dobór materiałów w otoczeniu Montessori, prowokuje Dziecko do odkrywania i do zadawania pytań.

Indywidualny tok nauczania

każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby. W naszym przedszkolu to nie wiek wyznacza granice poznania ale indywidualne możliwości i potrzeby Dzieci.

Nauka przez działanie

wszystkie pomoce dydaktyczne w przedszkolu Montessori, bazują na poznaniu zmysłowym. Dzieci odkrywają świat poprzez dotyk, dlatego możliwość manipulowania jest podstawową formą pracy w przedszkolu.

Wzajemna pomoc

grupa mieszana wiekowo jest jak wielka rodzina. To naturalna społeczność, w której młodsi uczą się od starszych kolegów a starsi poprzez pomoc młodszym budują poczucie własnej wartości. Wspólne przebywanie Dzieci w przedszkolu jest prawdziwą lekcją doświadczania relacji społecznych.

Poczucie wolności

jest efektem samodzielnego odkrywania otoczenia. Wolność prowadzi do swobodnej aktywności, do podejmowania świadomych wyborów, które są głównym działaniem Dzieci w przedszkolu Montessori

Wiara w Dziecko

Maria Montessori pozwala „na nowo” uwierzyć w Dziecko, w to, że jest w stanie rozwinąć się w pełni i stać się szczęśliwe i radosne wtedy, gdy jego ogromny potencjał możliwości będzie wspierany w porę i w odpowiedniej formie.

Usamodzielnianie

jest jednym z głównych zadań naszego przedszkola. Proces ten, jest możliwy dzięki wypracowaniu atmosfery skupienia i szacunku oraz braku rywalizacji, oceniania i pośpiechu.

Komponenty, które umożliwiają

Wszechstronny rozwój dziecka:

Odpowiednio przygotowane OTOCZENIE

pomocny NAUCZYCIEL

stosowny MATERIAŁ DYDAKTYCZNY

Aktywizujące metody nauczania

Właściwie przygotowane otoczenie powinno wspierać rozwój Dziecka i doprowadzić je do samodzielności, odpowiedzialności, niezależności, a także miłości do świata. Musi odpowiadać potrzebie ruchu Dziecka i przez swą atrakcyjność być zaproszeniem do działania. Jednocześnie jawić się powinno jako uporządkowana całość, w której Dziecko mogłoby się czuć dobrze i bezpiecznie. I tak już przekraczając progi domu Dziecko powinno czuć się jak gość, być radosne i zadowolone.

Sale mają być funkcjonalne, meble lekkie, niskie, o prostej konstrukcji, estetycznie wykonane. Ich wielkość powinna być dopasowana do wzrostu dziecka, wielkości jego rąk i zasięgu wzroku.

NAUCZYCIEL Maria Montessori określa nauczyciela jako „pomocnika dziecka” w jego uczeniu się, gdyż tylko schodząc na drugi plan, daje on możliwość wyzwolenia się dziecięcej energii. Wychowawca powinien być pośrednikiem miedzy materiałem dydaktycznym, a dzieckiem, zrezygnować z funkcji wykładowcy , a przyjąć rolę pomocnika i obserwatora. W trakcie pracy z pomocami rozwojowymi powinien mówić jak najmniej, bo to nie jego wyjaśnienia są istotne, lecz dziecięca ciekawość i dociekliwość. Dziecku poszukującemu, nauczyciel powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które już zajęło się konkretną pracą, nie powinien przeszkadzać. Ten czas może przeznaczyć na wnikliwą obserwację i zanotowania postępów dziecka w nauce w tzw. „dzienniczku osiągnięć”.

Materiał dydaktyczny

Czym charakteryzuje się materiał dydaktyczny w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku Montessori w Mierzynie

prostota, precyzja i estetyka wykonania

uwzględnienia zasady stopniowania trudności

dostosowany jest do potrzeb rozwojowych Dziecka

logiczną spójnością ogniw ciągów tematycznych

konstrukcją umożliwiającą samodzielną kontrolę błędów

dany materiał występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu

Logicznie ułożona całość programowa

Montessoriański materiał

Materiał do ćwiczeń praktycznego życia, który jest odpowiedzią na naturalny pęd Dziecka do aktywnego działania. Ćwiczenia z tego działu uczą samodzielności, wytrwałości, wiary we własne siły oraz szacunku do siebie i innych. Częste powtarzanie czynności prowadzi do koordynacji i zharmonizowania gestów Dziecka oraz wyuczenia się konkretnych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Zaszczepiają w Dziecku troskę o siebie, o innych i o otoczenie. Te aktywności zawierają wiele zadań, które Dzieci obserwują jako naturalny element życia w domu: pranie, prasowanie, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń, układanie kwiatów
Materiał sensoryczny, który wprowadza w świat wymiarów, powierzchni i brył, umożliwia kształcenie podstawowych pojęć (np. duży/ mały), uczenie się na podstawie doświadczania. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów Dzieci uczą się rozpoznawać i selekcjonować wrażenia. Robią to przez dotyk, wzrok, powonienie, smak, słuch i badając własności fizyczne otoczenia. Materiał sensoryczny rozwija umiejętności poznawcze (myślenie, porównywanie, kojarzenie) i koncentrację uwagi.
Materiał do edukacji matematycznej – obejmuje naukę liczenia, wykonywania działań arytmetycznych, a wraz ze wzrostem stopnia trudności i abstrakcji – geometrię i ułamki. Materiały matematyczne pomagają Dziecku zrozumieć matematyczne pojęcia przez pracę z konkretnymi materiałami.
Pomoce do edukacji językowej – służą do wzbogacania słownictwa, nauki pisania, czytania, pomagają zrozumieć poszczególne trudności językowe (np. dwuznaki, zmiękczenia). Język jest niezbędny do egzystencji człowieka. Środowisko Montessori dostarcza bogatego i precyzyjnego słownictwa.
Pomoce z działu kultury – ukazują Dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną. Dzieci uczą się o innych kulturach przeszłych i obecnych, co pozwala zakwitnąć ich wrodzonemu szacunkowi i miłości do otoczenia, tworząc poczucie solidarności z globalną rodziną ludzką i światem.
Maria Montessori byłą niezwykłą kobietą.

Kim była Maria Montessori

Urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w małej miejscowości Chiarawalle we Włoszech. Jako dziecko sześcioletnie rozpoczęła naukę w rzymskiej szkole publicznej. Była to szkoła tradycyjna, w której czas nauki Maria Montessori zapamiętała jako czas bezruchu oraz tłumienia aktywności uczniów. Po latach skrytykowała tak pojmowaną szkołę, której symbolem była „ławka szkolna”. Po ukończeniu średniej szkoły technicznej, postanowiła podjąć studia medyczne, które ukończyła z wyróżnieniem. Była pierwszą we Włoszech, kobietą-lekarzem.

W roku 1897 podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego, podczas której zwróciła szczególną uwagę na dzieci upośledzone umysłowo, przebywające w zamkniętych pomieszczeniach gdzie próbowały czymś się zająć; bawiły się resztkami niedojedzonego chleba. Zachowanie to nasunęło jej myśl, że dzieci posiadają wewnętrzną siłę stymulującą je do rozwoju. By mogła ona się ujawnić, wystarczy im stworzyć odpowiednie warunki.

“Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości.”

– Maria Montessori.

Znani ludzie po nauce Marii Montessori

Larry Page i Sergey Brin - współzałożyciele Google

Bill Gates – założyciel Microsoftu, najbogatszy człowiek świata

Książę William i książę Harry – z brytyjskiej Rodziny Królewskiej

Jeffrey Bezos - założyciel Amazon.com

Jimmy Wales - współzałożyciel Wikipedii—

Katharine Graham - właściciel, Redaktor "Washington Post"

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis - redaktor, była Pierwsza Dama

George Clooney – aktor

Will Wright – projektant The Sims

Anne Frank - autor książki "The Diary of Anne Frank”

Gabriel García Márquez - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

T. Berry Brazelton – pediatra i autor wielu książek

Friedensreich Hundertwasser - austriacki malarz i architekt

John Bradshaw - psycholog i autor

Marcy Carcy - producent telewizyjny

Alexander Graham Bell (wynalazca) i jego żona Mabel - założyli Stowarzyszenie Edukacji Montessori w 1913 roku. Otrzymali wsparcie finansowe bezpośrednio od dr Marii Montessori

Alexander Graham Bell (wynalazca) i jego żona Mabel - założyli Stowarzyszenie Edukacji Montessori w 1913 roku. Otrzymali wsparcie finansowe bezpośrednio od dr Marii Montessori

Thomas Edison, naukowiec i wynalazca - był jednym z założycieli szkoły Montessori.

Córka prezydenta Wilsona - z wykształcenia jest nauczycielem Montessori.

Bruno Bettelheim - psycholog / autor, był żonaty z nauczycielką Montessori.

Erik Erikson - antropolog / autor miał uprawnienia pedagogiczne Montessori.

Jean Piaget - szwajcarski psycholog, dokonał swoich pierwszych obserwacji dzieci w szkole Montessori. Był również szefem szwajcarskiego Stowarzyszenia Montessori.