Przedszkole i Żłobek Szczecin Montessori

Opłaty za przedszkole

Wpisowe

opłata jednorazowa 1000 zł

Przedszkole:

w godz. 8.30-16.00

czesne za specjalistycznym programem Marii Montessori

1250 zł plus wyżwywienie.

Żłobek:

w godz. 8.30-16.00

czesne za specjalistycznym programem Marii Montessori

1580 zł plus wyżywienie - dzieci spoza Gminy Dobra 1180 zł plus wyżywienie - dzieci z Gminy Dobra

1180 zł plus wyżywienie - dzieci z Gminy Dobra

Świetlica poranna:

w godz. 7.00-8.00

160 zł

Świetlica popołudniowa:

w godz. 16.00-17.00

160 zł

Inne opłaty możliwe w przedszkolu:

Ubezpieczenie koszt ok. 80 zł (wysokość składki zależy od kwoty na jaką ubezpieczone jest dziecko)

Płatność następuje z góry: do 5-go każdego miesiąca.

OPŁATY POWINNY ZOSTAĆ WPŁACONE NA KONTO

ING 45 1050 1559 1000 0090 8209 3437

do 5-go KAŻDEGO MIESIĄCA Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA.