Przedszkole i Żłobek Szczecin Montessori

Zajęcia w przedszkolu

Godziny zajęć w przedszkolu

Ramowy plan dnia w Przedszkolu Montessori

Język angielski

Basen

Rytmika z grą na instrumentach

Logopedia

Zajęcia sportowe

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia z ceramiki

Zajęcia korekcyjne z elementami jogi

Zajęcia z florystyki

Taniec

Plastyka

Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach skierowanych do wszystkich dzieci, wliczonych w czesne.

Basen

Basen posiada przeciwprądy, gejzery, kaskady które wykorzystywane są w czasie zajęć. Dzieci podczas zajęć na basenie rozwijają umiejętności psychomotoryczne, społeczne, sportowe, zdrowotne.

Rytmika z grą na instrumentach

Na tych zajęciach dzieci poznają świat muzyki. Nauczyciel prowadzi z dziećmi zabawy muzyczno – ruchowe przy akompaniamencie pianina. Dzieci używają różnych instrumentów, dzwonki, bębenki, rurki, kastaniety i innych uwrażliwiających słuch oraz wyczucie rytmu. Chętnie uczą się wielu nowych piosenek.

Język angielski

Na tych zajęciach dzieci poznają podstawy języka. Śpiewają piosenki, bawią się w różne gry i zabawy ułatwiające zapamiętywanie nowych słów. Kontakt z językami obcymi w przedszkolu ułatwi im później naukę języków w szkole.

Rytmika

na tych zajęciach dzieci poznają zjawiska dotyczące przebiegu rytmicznego w utworze. Wiąże się z metrum, wyznacza miary czasu, porządkuje przebiegi rytmiczne przy pomocy regularnie powtarzających się akcentów. Rodzaj rytmiki wpływa na charakter muzyki, jest ona rodzajem pulsacji. Rytmika to również nauka o rytmie.

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia logopedyczne

Język angielski

Rytmika

Muzyka z elementami gry na instrumentach

Zajęcia sportowe

Konsultacja pedagogiczno-psychologiczna

Zajęcia płatne

Języki angielski
Zajęcia plastyczne
Zajęcia z ceramiki
Taniec
Logopeda po szczególnym wskazaniu (ilość zależna od dysfunkcji dziecka, ustalana indywidualnie)