Kadra


 Przez cały czas trwania zajęć, opiekę nad dziećmi będzie sprawowała serdeczna i bardzo dobrze przygotowana kadra. Są to nauczyciele
, 
absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori
 organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl
W okresie wakacyjnym nauczycieli-wychowawców wspierać mogą stażyści i studenci kierunków pedagogicznych.

 

 

Dyrektor – mgr Katarzyna Mędrkiewicz

Wicedyrektor – mgr Wioleta Wyder

 

Wychowawca:

Małgorzata Otorowska-Haas

Pomoc: Agata Kasprzak

 

Wychowawca:

Aleksandra Badysiak

Pomoc: Ewa Towarek

 

Wychowawca:

Anna Rzepiela

Pomoc: Natalia Reizer

Pomoc: Aleksandra Jędrasik

 

Współpraca:

Psycholog - Kaja Chojnacka

Logopeda współpracujący - Karolina Zięba

Lektor języka angielskiego  - Anna Lewandowska

Rytmika - Aleksandra Badysiak

Zajęcia sportowe - Adrian Szpakowski

Taniec - Rafał Wapiński

Zajęcia ceramiczne - Anna Grzywacz