Konferencje, warsztaty, szkolenia


1. ORGANIZATOR PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MONTESSORI 

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA AUTORSKIE
WARSZTATY

PANI DR GRAŻYNY KOWALCZYK

”Szkoła umiejętności wychowawczych”

4 spotkania po 3 godziny zegarowe
terminy:
19.01.2019, sobota 10.00-13.00
02.02.2019, sobota 10.00-13.00
16.02.2019, sobota 10.00-1300
23.02.2019, sobota 10.00-13.00

miejsce: Przedszkole i Żłobek Montessori ul. Poranna 2, Mierzyn

INTEGRACJA GRUPY

Celem integracji jest stworzenie klimatu bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne przy dzieleniu się osobistymi doświadczeniami z zakresu wychowania dzieci (zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi).

MÓWIMY O SWOICH DZIECIACH

Celem jest umożliwienie rodzicom podzielenie się wiedzą na temat swoich dzieci oraz uświadomienie sobie własnych emocji i odczuć w związku z faktem bycia rodzicem.

RODZICE OTWIERAJĄ SIĘ NA „POZNAWANIE SAMYCH SIEBIE”

Celem jest uświadomienie rodzicom, jak ważna w wychowaniu jest znajomość siebie i otwarcie się nad stałą pracą nad sobą.

RELACJE POMIĘDZY RODZICAMI
Celem jest zmobilizowanie rodziców do budowania pełniejszych relacji pomiędzy nimi z powodu tego, że są oni dla swoich dzieci, „pierwszą obserwowaną relacją międzyludzką i pierwszym, niepodważalnym wzorem przyszłych zachowań małżeńskich i rodzicielskich”.

WIEDZA O WYCHOWANIU

Celem jest zorientowanie się w poglądach rodziców na wychowanie dzieci oraz wyjaśnienie ujawnionych różnic.

WARTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCHOWANIA

Celem jest uświadomienie rodzicom, jak ważną rolę w wychowaniu odgrywa czytelny system wartości.

GRANICE W WYCHOWANIU

Celem jest ukazanie, jak ważną rolę w kształtowaniu się osobowości i postaw dziecka odgrywają jasno określone granice.

DYSCYPLINOWANIE – KARY I NAGRODY W PROCESIE WYCHOWANIA

Celem jest wzbudzenie świadomości oddziaływania kar i nagród na rozwój dziecka

ROLA MEDIÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

Celem jest wzbudzenie świadomości rodziców w zakresie wpływu mediów (telewizja, czasopisma, komputer) na kształtowanie osobowości dziecka i jego stosunku do siebie i do świata.

UDZIAŁ RODZICÓW W ŻYCIU EMOCJONALNYM DZIECKA

Celem jest uświadomienie ważności „inteligencji emocjonalnej” w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka. Rodzice uczą się jak wykorzystać emocje dziecka dla jego prawidłowego rozwoju.

UDZIAŁ RODZICÓW W ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNYM DZIECKA

Celem jest uświadomienie ważności udziału rodziców w psychoseksualnym rozwoju dziecka. Rodzice uczą się jak rozmawiać z dzieckiem na temat seksualności i zagrożeń jakie mogą dotknąć dziecko w sytuacji niewłaściwego podejścia do spraw seksu.

KONFLIKTY: RODZICE-DZIECKO

Celem jest zapoznanie rodziców z istotą konfliktów oraz wykształcenie umiejętności w zakresie ich podejmowania i rozwiązywania.

PROBLEM KOMUNIKACJI W RELACJACH RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Celem jest zapoznanie z wiedzą z zakresu podstaw komunikacji rodzinnej i wychowawczej oraz uświadomienie, jak ważna rolę w wychowaniu dziecka odgrywa umiejętnie prowadzona rozmowa i umiejętne słuchanie dziecka.

 

Całość 300zł./1os.  dla rodziców Przedszkola Montessori
(możliwość płatności w dwóch ratach), dla osób pozostałych całość 400zł./1 os.
Płatne na konto mBank 68114020040000350276396708 lub w kasie biura Przedszkola Montessori
do dnia 17.01.2019
Liczba osób ograniczona 11-15

UWAGA (efekty zależne są od udziału we wszystkich spotkaniach),
wskazany udział obojga rodziców, nie jest to jednak wymóg konieczny

 

 

2. ORGANIZATOR - POLSKI INSTYTUT MONTESSORI 

"Edukacja Montessori w zmieniającym się świecie"
05-07 kwietnia 2019
MIEJSCE Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie , ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.
szczegóły:
http://konferencja-montessori.pl

 

3. ORGANIZATOR - POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI 

Polskie Dni Montessori - Konferencja "Dziecko ma przed sobą wielką misję, która je motywuje: rozwój i stanie się człowiekiem".

07 - 09 czerwca 2019 r.

MIEJSCE Akademia Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52.

szczegóły:

https://polskie-dni-montessori.edu.pl